SEO Terimleri Sözlüğü

Adwords : Google ve beraberinde reklam veren firmaları (cpc - cost per click) tıklama başına ücretlendirme bazında çalışan bir sistem.

Affiliate : Webmasterların ; firmaların satmış olduğu
ürünleri yada servisleri websiteleri ile promosyonununu text link yada
grafik/resimlerle yaparak ; tıklama, üyelik yada satış bazında
firmaların belirlemiş olduğu komisyon aldıkları bir Internet Pazarlama
modelidir..

Agent Name : User-Agentin eş anlamlısıdır. Arama
motorunun robotu olarak yada ziyaretçinin browserı olarak tanımlanan
isimdir (Browser : Internet Explorer , Netscape Navigator veya Mozilla
gibi tarayıcı ismi)

Algorithm : Website ve web sayfalarını sıralamak için kullanılan bir matematiksel formüldür.

Alt Tag : Tarayıcının , kullanıcı mevcut sayfada görmek istemediği yada göremediği bir resim için kullanılan alternatif yazıdır(text).

Anchor Tag / Text : Gidilecek linki belirleyen(saptayan) kod / anahtar kelime(keyword)dir.


Back Link : Bir siteden diğerine verilen linktir. (Örn : X site üzerinde Y siteye link var ise X sitedeki link Ynin back linkidir.)

Bridge Page (Köprü Sayfa) : Kesin olarak bir
websitenin giriş(başlangıç) noktası olarak tasarlanmış Doorway Page
benzeri sayfadır. (Doorway Page : Arama motorlarında yüksek
sıralamalarda yer alabilmek için tasarlanmış sayfadır.


Clicks (Tıklamalar) : Bir ziyaretçinin sitenize her
tıklayışıdır. Genellikle başka sitelerde bulunan link veya
bannerlarınıza tıklanma sayısını belirlemek için kullanılır.

Click-Through : Sitenize yönlenen her tıklamadır.

Click-Tracking : Gelen ve giden linkleri takip etmek için script kullanımıdır.

Cloaking : Arama motoru örümceklerine sitenizden
farklı içerik sunmaktır. Bu genellikle spiderları optimize edilmiş bir
içerik gibi göstererek kandırma işlemidir ve birçok arama motoru
tarafından kullanımı yasaklanmıştır.Bir sitenin Google arama motorundan
banlanması için ilk etkenler arasında cloak gelir.

Comment Tag : HTML içerisindeki yorum tagıdır (tag:etiket). Kaynak kodu gösterilmediği sürece gözükmez.

( örn : <!– Site Başlangıcı –> )

Counter : Türkçe karşılığı sayaç olan , bir sayfanın hitini ve ziyaretçi sayısı gibi verilerini sayan yazılımdır.

CPA : (Cost per Action) Yapmış olduğunuz Faliyet /
Eylem başına Ücretlendirme olarak belirlesem de tam olarak Türkçe
karşılığı yoktur. Ancak belirli birşey yaptığınızda , örneğin bir
alışveriş , karşı tarafa yapılan ödemedir.

CPC : (Cost Per Click)Tıklama Başına Ücretlendirme.
Bir site üzerinde bulunan linke her tıklandığındaki
ücretlendirmedir.(Örn : 1 cent per click tıklama başına bir cent
demektir.)

CPL : (Cost per lead) Eylem başına ücretlendirme. Bir
üyelik yada belirli bir eylem karşılığında verilen ücrettir. (Örn : Bir
Sitenize yeni bir üye yolladığında ödenir.)

CPM : (Cost Per Thousand) Bin kez gösterim bedelidir.

Crawler : Arama motorlarının bir websiteyi gezen ve bilgi toplayan programına denir.arama motoru örümceğide denilmektedir.

Cross Linking : (Çapraz linkler) Çeşitli(birden fazla) sitenin birbirine link vermesi.

CSS : Cascading Style Sheets. Bir sitenin tasarımını kolayla kullanmak ve yönetmek için kullanılır.

CTR : (Click Through Rate) Tıklama oranı demektir.Tıklamaların gösterimlerle karşılaştırarak ortaya çıkan orandır.


Dead Link : (Ölü link) 404 , sayfa bulunamadı hatasını üreten linktir. Serverda öyle bir dosya bulunmadığı zaman meydana gelir.

Directory : Website veritabanı vede dizinidir. Yahoo
ve Dmoz.org ana örneklerdir. Arama motorlarına benzemelerine rağmen tek
farklı insanlar tarafından yönetiliyor olmasıdır. Birçok arama
motorunun da kendi website dizini bulunmaktadır. Bu dizinler
websiteleri veritabanları aracılığı ile indekser. (Directory terim
olarak Dizin demektir) Google directory

Dynamic Ip Address : Internete her bağlandığınızda değişen ip adresidir.

Dynamic Page : (Dinamik Sayfa) Sabit bir içeriğe sahip
olmayan kullanıcının komutu / isteği karşılığında oluşan sayfalardır.
(Örnk : Yapmış olduğunuz bir HTML sayfası sabit , bir veritabanından
yararlanarak oluşturulan ve sayfanın kodu içerisinde aslında içerik
bulunmayan sayfa dinamiktir.)


FFA Free For All : (Herkese Açık) Ziyaretçiler tarafından eklenen linkler dışında birşey içermeyen bir link sayfasıdır.

Freshbot : Googleın crawlerlarına verilen isimdir ve
genellikle diğer crawlerlarındann daha çabuk Google indeksine sayfaları
eklediği bilinir.


Google Bot : Googlea sayfa indeksleyen crawlerdır.

Google Everflux : (Google Değişkenliği) Bu Google arama sonuç sayfalarındaki sürekli değişkenlikleri/değişiklikleri belirler.


Header Tag : Başlık Tagı. Site başlıklarını (title değil) belirlemek için kullanılır <head></head>

Hidden Text : Gizli yazı. İnsan gözü ile gözükmeyen , çünkü arka plan ile aynı renk olan yazıdır.


Image Map : Bir resimdeki belirli yerleri link olarak tanımlamaya yarayan sistem.

Impressions : Bir sayfanın gösterim sayısıdır.

Inbound Link : Bir başka sitenin sizin sitenize vermiş olduğu linktir.


Keyword : (anahtar kelime) Bir arama işleminde
arama motorlarının, aranılan kelimenin içerildiği yada kelime hakkında
bilgi sunan websitelere / sayfalara ulaşmak için kullanılan
sözcük/kelimedir.

Keyword Density : (Anahtar Kelime Sıklığı) Aranılan sözcük yada sözcük öbeğinin (Keywordün) sıklık/yoğunluk yüzdesidir.

Keyword Stuffing : Keyword Zımbırtısı da diyebiliriz
Arama motorlarının kafasını karıştırmak için bir sayfayı farklı farklı
keywordler ile tıkabasa doldurmak için yapılan işlemdir.


Link Farm : (Link tarlası) Arama motorlarında sıralamalarını yükseltmek için birbirine sayfalarında link veren siteler serisidir.

Link Popularity : Link Popüleritesi. Belirli bir
siteye , link veren önemli sitelerin sayısıdır. Birçok arama motoru bir
sitenin sıralamasını belirlemek için link popüleritesini bir faktör
olarak görmektedir.


Meta Search : Birden çok veritabanını arayarak sonuçları birleştirmeye denir.

Meta Tags : Bir sitenin HTML kodlamasının yapısını belirleyen ve sayfada kullanıcıya gözükmeyen yazıdır.


Open Directory Project : Gönüllüler tarafından yönetilen website dizinidir. Veritabanları internetteki birçok site tarafından kullanılır.

(www.dmoz.org) - DMOZ

Optimization : Bir sayfayı/siteyi arama motorlarının
belirli sonuçlarında yada keywordlerde mükemmel başarıyı sağlamak ve
sıralamalarda yüksek pozisyon elde etmek için yapılan düzenlemedir.

Outbound Link : Sitenizden bir başka siteye giden linktir.

Overture : En çok kullanılan PPC (Tıkalama başına
ücretlendirme) bazında hizmet veren arama motorudur. Overture
internetin bazı , Altavista, GO , HotBot , iWon, Lycos , MSN ve NBCi
gibi en popüler arama motorlarına sonuçlar temin eder.


Page : Sayfanın bir kullanıcı tarafından çağrılma sayısıdır.

PFI : (Pay For Inclusion) Ekleme / Kayıt başına
ücretlendirme olarak da adlandırılabilir. Yahoo vb arama motorlarının
dizininde listelemek için ücretlendirmesi gibi , bir siteyi belirli bir
yerde/dizinde listelemek için ödenir.

Pop Under : Popunder bir sayfa altında yüklemesini tamamlar ve ancak aktif sayfa kapatıldığında görülebilir.

Pagerank : Google Page Rank. Daha yüksek Page Rank arama sonuçlarında daha yüksek pozisyon/sıralama olarak tanımlanabilir.


Rank : Bir sitenin aramalardaki pozisyonudur.

Rate Card : Ücretlendirme bilgisini sunan tablo/dökümandır.

Reciprocal Link : (Karşılıklı Link) İki sitenin link değişmesidir.

Referrer : Bir siteye gelen ziyaretçinin geldiği sayfadır.

Refresh Tag : Bir sayfanın nerede ve ne zaman yenileneceğini (refresh) belirleyen tagdır.

Relevancy : Kullanıcı tarafından belirlenen ve bir
dökümanın kullanıcıya ne kadar iyi , kullanıcının aradığı bilgiyi
sunduğunu belirleyen ölçüdür.

Robot : Robot arama motorlarının sayfalaraı gezerek
bilgi toplaması gibi işlemleri yapmak için bulunan programdır ( Detaylı
bilgi yukarıdaki terimlerden birinde var)

Robots.txt : Arama motoru spiderlarını sitenin belirli
yönlerine yönlendirmek için oluşturulan dosyadır.Genellikle
indexlenmemesini istedimiz klasör yada dosyalar için kullanılmaktadır.


Scooter : Altavistanın crawlerıdır.(Siteler hakkında bilgi toplayan program - yukarıda açıklama var.)

SEO : (Search Engine Optimization) Arama motoru
optimizasyonu yada arama motoru marketing bir sitenin yapılması işlemi
ve ; arama motorları ve arayıcılara , içeriğinin yüksek oranda ,
aranılan kelimeler ve içerik açısından bağlantılı olması amacına göre
uygulanan bir bir Online Pazarlama türü/şeklidir.Başarılı bir Arama
motoru optimizasyonu bir sitenin aramalarda kullanılan kelime yada
sözcük öbeklerinde (phrase) en yüksek sıralamayı/pozisyonu elde
etmesine yardımcı olur.

SERP / SERP : (Search engine results page(s).) Arama motoru sonuç sayfası(ları).

Slurp : The Inktomi arama motorunun crawlerı.

Spider : Bir sayfayı ziyaret ederek belirli bilgiyi kaydeden programdır.

Submission : Kayıt. Bir siteyi arama motoru yada
dizine kaydetme işlemidir. Genellikle Search Engine Submission (Arama
Motoru Kaydı) olarak kullanılan terimdir.


Unique Visitor : Tekil ziyaretçi bir sitenin tüm
sayfaları dahil olmak üzere , alt sayfaların ekstradan dahil olmadığı ,
yani sadece Ana sayfanın sayıldığı tek bir ip üzerinden siteye erişilen
rakamı belirler.

Örnek : 2 Tekil Ziyaretçi : 2 Farklı ip üzerinden 2 farklı kişinin siteye erişmiş olması demektir.

URL : Uniform Resource Locator. Belirli bir kaynağın bulunabildiği adrese verilen ad.

0 yorum var: